Analyzátory spalín - prenosné prístroje
 

 

 

  MADUR GA-60

  Popis

  Analyzátor dymových plynov je vybavený najmodernejšou technikou. Kartová konštrukcia spôsobuje, že vnútrajšok prístroja je prehľadný a tým aj jednoduchý pre servis. Vďaka použitiu dvoch mikrokontrolérov zvláda prístroj GA 60 svoje úlohy priamo majstrovsky. Prístroj, ktorý veľkoryso nenecháva nesplnené žiadne prianie, ani podľa normy EN 50379.
  Všetky komponenty prístroja sú dimenzované pre dlhodobú prevádzku. V štandardnom vyhotovení je analyzátor vybavený piatimi elektrochemickými meracími článkami plynov (O 2, CO, NO, NO 2, SO 2). Prídavne možno zabudovať šiesty elektrochemický článok a až dva infračervené senzory pre priame meranie CO 2 a CH 4.

 • voľne voliteľná premenná pre znázornenie vo forme diagramu
 • manuálne alebo automatické škálovanie osi Y
 • kontinuálne ukladanie na MMC kartu
 • aktuálne výsledky momentálnych a priemerných hodnôt
 • indikácie na displeji
 • intervalové tlačenie priemerných hodnôt
 • vytlačenie dát prístroja
 • nastaviteľná doba, za ktorú sa tvorí priemerná hodnota (10sekúnd až 60 minút)
 • indikácia na displeji prepínateľná medzi momentálnou a priemernou hodnotou
 • linearizovanie s výpočtovou kompenzáciou teploty a priečnej citlivosti
 • výpočet absolútnych a relatívnych hmotnostných koncentrácií
 • kalibrovanie článkov O 2 / CO 2 počas prevádzky
 • zoznam voľby z 22 používaných palív
 • zadanie 10 prídavných palív
 • voliteľné termočlánky (PtRh-Pt alebo Ni-CrNi)
 • rôzne jazykové verzie
 • voliteľná jednotka tlaku (hPa alebo mmH 2O alebo inH 2O)
 • voliteľný vzťah stupňa účinnosti (Hu alebo Ho)
 • akustický signál a indikácia na displeji pri poruchách
 • Modul výstupných signálov
 • Voľne programovateľné analógové výstupy (8 kanálov U: 0...11 V / rozlíšenie 12 bitov a 8 kanálov: 0...25 mA / rozlíšenie 12 bitov). Možno priradiť ľubovoľné veličiny.
 • autokontrola sondy na odber plynov
 • Modul výstupných signálov
 • Voľne programovateľné analógové výstupy (8 kanálov U: 0...11 V / rozlíšenie 12 bitov a 8 kanálov: 0...25 mA / rozlíšenie 12 bitov). Možno priradiť ľubovoľné veličiny.
 
Technické parametre

Parameter
Popis
Elektrochemicky merateľné plyny
O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CL2, H2
Plyny merateľné infračerveným senzorom
CO2, CH4
Tlačiareň
Maticová tlačiareň, spôsobilá pre grafiku, na termopapier, 80 mm
Odberová sonda
S 3m vedením, a snímačom T plynu
Odberová rúra ( L )
300, 750, 1500 mm, iné dľžky na požiadanie
Displej
Grafika - LCD, s presvetleným pozadím, nastaviteľný kontrast, 240x128 pixelov
Dátová pamäť
Dataloger MMC karta 256 MB
Hodiny
Hodiny na reálny čas s indikáciou dátumu
Rozhranie
RS 232 C
Plynové čerpadlo
Membránové čerpadlo, elektronicky regulovateľné v rozsahu od 1,0 do 2,0 l/min
Vylaďovanie nulového bodu
120 s po zapnutí, ináč manuálne pri O 2 /CO 2 počas merania
Stacionárne trvalé meranie
Špeciálny program pre dlhšie merania, kontinuálny merací interval, prevzdušňovanie, kalibrovanie nulového bodu a Standby, nastaviteľné časové intervaly
Veľkosť
500(B)x400(H)x170(T)mm
Hmotnosť
14,5kg
Akumulátor
Olovený akumulátor 12V /6,5Ah, doba nabíjania 10 h, kapacita cca 10h
Pracovná Teplota
10 ÷ 50 °C, s vyhrievaním prístroja -20 ÷ +50 °C
Skladovacia Teplota
-20 ÷ +55 °C
Prúdové napájanie
Sieť 230V, 50Hz alebo 120V, 60Hz

Meracia veličina Meracia metóda Merací rozsah Rozlíšenie Presnosť Preukáz. hranica Čas (T90)
S IR senzormi
CO2 - Oxid uhličitý IR Sensor 0..25 % 0.01% 0,5 % z mer. rozsahu 0,20% 45 s
objemová koncentrácia plynu 0...100% 0,10% Alebo ± 3 % rel.
CH4 - Metan, objemová koncentrácia plynu IR Sensor 0...5 % 0.01% 0,5 % z mer. rozsahu 0,20% 45 s
0...100% 0,10% Alebo ± 3 % rel.
 
Ovládací panel prístroja GA-60
 
 
Prístroj s kompletným príslušenstvom
 
 
Displej GA-60
 
 
Ovládací panel - pripojenie
 
 
Vytlačené protokoly nameraných hodnôt
 

 

 

Standartné vybavenie : Prístroj GA-60, odberová sonda 350 mm, filtračná patrona, snímač vonkajšej teploty, dátový kábel RS232, náhradný filter sieťový kábel,, kufor hard , návod, kalibračný protokol.

späť