Analyzátory Bioplynu- prenosné prístroje
 

 

  MADUR GA-21 BIO plus

  Popis

 • kontinuálne ukladanie 1024 dátových záznamov, rozdeliteľných do 10 dátových bánk
 • 30 jednotlivých meraní ako report
 • indikácia reportu na displeji, eventuálne vytlačenie reportu na tlačiarni
 • text v päte stránky v reporte
 • aktuálne výsledky momentálnych a priemerných hodnôt
 • reporty uložené v pamäti
 • indikácie na displeji
 • intervalové tlačenie priemerných hodnôt
 • vytlačenie dát prístroja
 • nastaviteľná doba, za ktorú sa tvorí priemerná hodnota (10 sekúnd až 60 minút)
 • Oddelené meranie CO2,CH4 a O2,CO,H2S,SO2.
 • indikácia na displeji prepínateľná medzi momentálnou a priemernou hodnotou
 • linearizovanie s výpočtovou kompenzáciou teploty a priečnej citlivosti
 • Koncentrácie plynov CO 2, CH 4, merateľné technikou NDIR
 • Toxické koncentrácie plynov: NOx, H 2S, SO 2 a H 2 merateľné elektrochemickými senzormi. Iné plyny na požiadanie.
 • výpočet absolútnych a relatívnych hmotnostných koncentrácií a relatívnych emisií
 • kalibrovanie článku O 2 počas prevádzky
 • zoznam voľby z 22 používaných palív
 • zadanie 10 prídavných palív
 • voliteľné termočlánky (PtRh-Pt alebo Ni-CrNi alebo Fe-CuNi)
 • voliteľný odporový teplomer (Pt100 alebo Pt500 alebo KTY)
 • špeciálna metóda madur regulovaného prietoku plynu
 • tvorenie priemerných hodnôt z troch meraní čadivosti
 • tvorenie priemerných hodnôt z troch meraní čadivosti
 • rôzne jazykové verzie
 • voliteľné desatinné miesto („.“ alebo „,“)
 • voliteľný formát dátumu
 • voliteľná jednotka tlaku (hPa alebo mmH 2O alebo inH 2O)
 • voliteľná jednotka teploty (°C alebo °F)
 • voliteľný vzťah stupňa účinnosti (Hu alebo Ho)
 • akustický signál a indikácia na displeji pri poruchách
 • autokontrola sondy na odber plynov
 • kontrola prietoku plynu
 • ochrana nastavení prístroja heslom
 • otvorené menu pre kalibrovanie s indikáciou priečnych citlivostí
 
Technické parametre
Parameter
Popis
Tlačiareň
Rýchla maticová tlačiareň, spôsobilá pre grafiku, na normálny papier, 56 mm
Displej
Grafika - LCD, s presvetleným pozadím, nastaviteľný kontrast, 128x112 pixelov, 75x64 mm
Dátová pamäť
Protokolovacia pamäť pre 30 protokolov a 10 dátových bánk na celkovo 1024 dátových záznamov 
Merací kanál CO
Oddelený od iných plynových kanálov. Pri preplnení voľne programovateľných medzí, preplach pomocou preplachového čerpadla bez prerušenia merania O 2 a NOx (opcia)
Rozhranie
RS232C
Plynové čerpadlo
Membránové čerpadlo, elektronicky konštantne udržované na 90 l/hod
Vylaďovanie nulového bodu
120 s po zapnutí, ináč manuálne pri O 2 /CO 2 počas merania
Hodiny
Hodiny na reálny čas s indikáciou dátumu
Hmotnosť
6,2 kg
Veľkosť
460(B)x170(H)x160(T) mm
Prúdové napájanie
Sieť 90 až 230V AC, 50Hz až 60Hz
Akumulátor
Olovený akumulátor 12V /2,2 Ah, doba nabíjania 10 h, kapacita cca 6 h (bez sušiča)

Meracia veličina Meracia metóda Merací rozsah Rozlíšenie Presnosť Preukáz. hranica Čas (T90)
 
S IR senzormi
CO2 - Oxid uhličitý
IR Sensor 0..25 % 0.01% 0,5 % z mer. rozsahu 0,20% 45 s
objemová koncentrácia plynu
0...100% 0,10% Alebo ± 3 % rel.
CH4 - Metan, objemová koncentrácia plynu
IR Sensor 0...5 % 0.01% 0,5 % z mer. rozsahu 0,20% 45 s
0...100% 0,10% Alebo ± 3 % rel.
S elektrochemickými senzormi
O2 - Kyslík
Elektrochemický senzor 0..25 % 0.01% 0,20% 0,20% 45 s
objemová koncentrácia plynu
SO2 - Oxid siričitý (opcia)
Elektrochemický senzor 0...5.000ppm 1ppm ± 5 ppm alebo 5 ppm 45 s
objemová koncentrácia plynu
5 % rel.
H2S - Sírovodík,
Elektrochemický senzor 0..1 000ppm 1ppm ± 5 ppm alebo 5 ppm 45 s
(opcia)
5 % rel.
objemová koncentrácia plynu
 
Meranie Teploty
Tgas – Teplota spalín
Termoelement -10..1000°C 1°C ± 2 °C alebo 1 °C 30 s
1, 5 % rel.
Tamb – Teplota okolia
Termistor -10..100°C 1°C ± 1 °C 1 °C 30 s
Merané Tlaku
Ťah/Tlak
DMS Mostík -25hPa ... +25hPa 0.1Pa ± 2 Pa alebo 1 Pa 10 s
5 % rel.
Tlak vzduchu
DMS Mostík 800mbar ... 1mbar ± 5mbar alebo 1 mbar 10 s
1 200mbar 2 % rel.
 
Ovládací panel prístroja GA-231 BIO plus
 
 
Prístroj s kompletným príslušenstvom
 
 

Displej GA-21 BIOplus

 
 
Diaľkové ovládanie
 
 
Vytlačené protokoly nameraných hodnôt
 

 

 

Standartné vybavenie : Prístroj GA-21 BIO plus, dátový kábel RS232, náhradný filter, sieťový kábel,, kufor hard resp. soft, návod, kalibračný protokol.

späť