Detektory úniku plynu
 

GSP 1, GSP3, GSP 3 Flex


Prístroj na zisťovanie úniku plynov GSP je najlepšie vhodný pre použitie v oblasti vykurovania a plynových inštalácií. Prístrojom GSP možno kontrolovať plynové potrubia, plynomery, plynojemy, ako aj potrubné závitové spoje a iné komponenty vedúce plyn. Prístroj GSP možno použiť aj na monitorovanie priestorov a na meranie koncentrácie. Senzor reaguje na všetky výbušné plyny (napríklad metán, propán, bután atď). Prístroj je kalibrovaný pri izbovej teplote a pri relatívnej vlhkosti cca 60 % na metán (CH 4). Prístroj GSP je pri dodaní prednastavený na optickú signalizáciu, akustické alarmy možno kedykoľvek a podľa špecifických požiadaviek aktivovať klávesnicou.

Technické údaje  GSP 1

Rozsah merania   0...2.000 ppm

Citlivosť metán   20 ppm / 50 ppm 

Prevádz.  teplota   5 °C / +40 °C

Doba prev.  Max.   24 hodín

Hmotnosť  Cca 360 g

Rozmery (š × v × h)   72 × 130 × 26 mm

Indikácia   Diodový reťazec 20-násobný

Napájacie napätie   NiMH akumulátor 5 V / 1,6 Ah

  externá sieťová nabíjačka

Záruka   24 mesiacov

Technické údaje  GSP 3

Rozsah merania   0...2.000 ppm

Citlivosť metán   20 ppm / 50 ppm 

Prevádz.  teplota   5 °C / +40 °C

Doba prev.  Max.   10 hodín

Hmotnosť  Cca 160 g

Rozmery (š × v × h)   60 × 124 × 30 mm

Indikácia   3 LED

Napájacie napätie   2 x AA 1,5 V

Záruka   24 mesiacov