Analyzátory spalín - prenosné prístroje
 

 

  MADUR GA-40Tplus

  Popis

 • voľná voľba zo 16 meraných veličín so znázornením vo forme diagramu
 • manuálne alebo automatické škálovanie osi Y
 • dva rozsahy časových osí („rýchly“ a „normálny“ diagram)
 • kontinuálne ukladanie 1024 dátových záznamov, rozdeliteľných do 10 dátových bánk
 • 30 jednotlivých meraní ako report
 • indikácia reportu na displeji, eventuálne vytlačenie reportu na tlačiarni
 • text v päte stránky v reporte
 • aktuálne výsledky momentálnych a priemerných hodnôt
 • reporty uložené v pamäti
 • indikácie na displeji
 • intervalové tlačenie priemerných hodnôt
 • vytlačenie dát prístroja
 • nastaviteľná doba, za ktorú sa tvorí priemerná hodnota (10 sekúnd až 60 minút)
 • indikácia na displeji prepínateľná medzi momentálnou a priemernou hodnotou
 • linearizovanie s výpočtovou kompenzáciou teploty a priečnej citlivosti
 • voliteľný faktor „NO v NOx“ pre výpočet NOx
 • výpočet absolútnych a relatívnych hmotnostných koncentrácií a relatívnych emisií
 • kalibrovanie článkov O 2 / CO 2 počas prevádzky
 • zoznam voľby z 22 používaných palív
 • zadanie 10 prídavných palív
 • voliteľné termočlánky (PtRh-Pt alebo Ni-CrNi alebo Fe-CuNi)
 • voliteľný odporový teplomer (Pt100 alebo Pt500 alebo KTY)
 • špeciálna metóda madur regulovaného prietoku plynu
 • tvorenie priemerných hodnôt z troch meraní čadivosti
 • rôzne jazykové verzie
 • voliteľné desatinné miesto („.“ alebo „,“)
 • voliteľný formát dátumu
 • voliteľná jednotka tlaku (hPa alebo mmH 2O alebo inH 2O)
 • voliteľná jednotka teploty (°C alebo °F)
 • voliteľný vzťah stupňa účinnosti (Hu alebo Ho)
 • akustický signál a indikácia na displeji pri poruchách
 • autokontrola sondy na odber plynov
 • kontrola prietoku plynu
 • ochrana nastavení prístroja heslom
 • otvorené menu pre kalibrovanie s indikáciou priečnych citlivostí
 
Technické parametre

Parameter
Popis
Elektrochemicky merateľné plyny
O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CL2, H2
Detaily viď pod ELEKTROCHEMICKÉ SENZORY
Plyny merateľné infračerveným senzorom
CO2, CH4
Detaily viď pod INFRAČERVENÉ SENZORY
Tlačiareň
Rýchla maticová tlačiareň, spôsobilá pre grafiku, na normálny papier, 56 mm
Displej
Grafika - LCD, s presvetleným pozadím, nastaviteľný kontrast, 128x112 pixelov, 75x64 mm
Dátová pamäť
Protokolovacia pamäť pre 30 protokolov a 10 dátových bánk pre celkovo 1024 dátových záznamov 
Merací kanál CO
Oddelený od iných plynových kanálov. Pri preplnení voľne programovateľných medzí, preplach pomocou preplachového čerpadla bez prerušenia iných senzorov plynov.
Rozhranie
RS232C
Plynové čerpadlo
Membránové čerpadlo, elektronicky konštantne udržované na 90 l/hod
Vylaďovanie nulového bodu
120 s po zapnutí, ináč manuálne pri O 2 /CO 2 počas merania
Stacionárne trvalé meranie
Špeciálny program pre dlhšie merania, kontinuálny interval merania, prevzdušňovanie, kalibrovanie nulového bodu a Standby, nastaviteľné časové intervaly
Hodiny
Hodiny na reálny čas s indikáciou dátumu
Hmotnosť
10 kg
Veľkosť
460(B)x170(H)x160(T) mm
Prúdové napájanie
Sieť 90 až 230V AC, 50Hz až 60Hz
Akumulátor
Olovený akumulátor 12V /2,2 Ah, doba nabíjania 10 h, kapacita cca 6 h (bez sušiča)

Meracia veličina Meracia metóda Merací rozsah Rozlíšenie Presnosť Preukáz. hranica Čas (T90)
S IR senzormi
CO2 - Oxid uhličitý IR Sensor 0..25 % 0.01% 0,5 % z mer. rozsahu 0,20% 45 s
objemová koncentrácia plynu 0...100% 0,10% Alebo ± 3 % rel.
CH4 - Metan, objemová koncentrácia plynu IR Sensor 0...5 % 0.01% 0,5 % z mer. rozsahu 0,20% 45 s
0...100% 0,10% Alebo ± 3 % rel.
 
Ovládací panel prístroja GA-231plus
 
 
Prístroj s kompletným príslušenstvom
 
 
Displej GA-21plus
 
 
Diaľkové ovládanie
 
 
Vytlačené protokoly nameraných hodnôt
 

 

 

Standartné vybavenie : Prístroj GA-21plus, odberová sonda 350 mm, filtračná patrona, snímač vonkajšej teploty, dátový kábel RS232, náhradný filter sieťový kábel,, kufor hard resp. soft, návod, kalibračný protokol.

späť