IR analyzátory - meranie emisií
 

CMS 7
STACIONÁRNY ANALYZÁTOR DYMOVÝCH PLYNOV

S vyhrievaným potrubím a filtrom na meranie plynov, a s výkonným sušičom bola vytvorená báza pre perfektnú úpravu plynov a tým vytvorený predpoklad pre spoľahlivú trvalú prevádzku. Analyzátor so svojimi analógovými a digitálnymi výstupmi dokáže prevziať rôzne úlohy kontroly a regulácie sledovaného spaľovacieho zariadenia.

 

 

Štandardné vybavenie

Profesionálny monitorovací systém môže byť vybavený až 9 elektrochemickými a 2 infračervenými senzormi na priame meranie CO2 a CH4. Všetky komponenty prístroja sú dimenzované na dlhodobú prevádzku.

• Článok na O2, CO (0...20.000 ppm) a článok NO. Ďalšie články opcionálne.

• Sušič Peltier

• Potrubie na meranie plynov (možná dĺžka 3 až 10 m) a vstupný filter, obidve vyhrievané

• 2 vstupy na meranie teploty - termočlánky

• 2 vstupy na meranie teploty - Pt100/Pt500

• 2 analógové vstupy (prúd / napätie)

• 4 voľne programovateľné analógové výstupy 0/4 až 20 mA

• Kontinuálne meranie ťahu / tlaku

Opcionálne vybavenie

• 4 voľne programovateľné digitálne výstupy (úroveň TTL)

• 2 voľne programovateľné reléové výstupy (bezpotenciálové, 10 A)

• Zariadenie s 3-cestnými ventilmi pre automatické kalibrovanie článkov na meranie plynu so skúšobnými plynmi