Analyzátory spalín   IR analyzátory - meranie emisií
Ručné prístroje   Prenosné prístroja Prenosné prístroje   Stacionárne prístroje
   

Prístroje pre analýzu spalín, k univerzálnemu používaniu pri meraniach na malých a stredných olejových, plynových a peletových kotlov podľa predpisu BImSchV a pre bezpečnostné technické kontroly plynových kotlov s ohľadom na koncentrácie CO. viac info...

 

Prenosné analyzátory plynov sú koncipované pre servisných technikov, ktorí musia stále na najrozličnejších spaľovacích zariadeniach a zariadeniach na výrobu tepla vykonávať nastavenia a merania. V štandardnej veľkosti možno prístroj vybaviť 7 a vo zväčšenej verzii 9 senzormi plynov. viac info.

Prenosný analyzátor plynov na báze infračervených senzorov plynov. Photon je analyzátor dymových plynov, ktorý bol zrealizovaný prevažne s použitím infračervených senzorov. Dodatočne ho možno vybaviť 3 ďalšími elektrochemickými senzormi plynov.

 

Stacionárny prístroj CMS 7 novej generácie, určený pre kontinuálne meranie emisií tepelných zariadení. Poskytuje komfortné snímanie a zapisovanie meraných dát do datalogera, resp. on-line prenos meraných dát do PC pomocou rozhrania RS 232, prípadne analógovými výstupmi.

           
Analyzátory Bioplynu - MADUR - PRONOVA Analyzátory Bioplynu - Awi Flex Awi Eco
 

Koncipovaný na meranie BIOPLYNU pre čistiarne odpadových vôd, spaľovne tuhých odpadov, Bioplynové stanice. Monitor plynov zo štyrmi infračer - venými alebo elektrochemickými senzormi plynu (aj miešané), na trvalé sledovanie zložiek plynu O2, CO2, CH4, H2S.

 

Prístroje radu SSM 6000 boli vyvíjané špeciálne na analýzu plynov z biotechnologických procesov, akými sú plyny z bioplynových staníc, kalový plyn alebo skládkový plyn. Sú skonštruované pre požiadavky pravidelnej technologickej ...

 

  Teplomery   Tlakomery   Detektory úniku plynu    
         
  Na meraniu pretlaku, podtlaku a rozdielového tlaku. Pre plynné, suché, neagresívne látky. Ideálne pre používanie v priemysle, lekárskej a klimatizačnej technike. Ďalšie typické oblasti využitia: Meranie komínového ťahu, meranie vstupného tlaku, hydraulického tlaku a tlaku v tryskách a pod...  
K meraniu teploty na povrchoch, v kvapalinách, mäkkých plastických látkach alebo vo vzduchu a v plynoch.
 
Pre detekciu úniku horľavých plynov z plynových potrubí, ich spojovacích dielov a šróbenia, plynomerov, plynových horákov a plynových nádrží. Plynový snímač reaguje na všetky horľavé plyny, napr. metán, propán nebo bután.
   
  Detektory toxických plynov        
           
   

Prenosné detektory toxických, horľavých a výbušných plynov pre ochranu zdravia pri práci.

VYUŽITIE: Chemický priemysel, Ropný priemysel, Plynárenský priemysel, Vodné a odpadové hospodárstvo, Papierenský a celulózový priemysel, Energetický priemysel, Použitie pre záchranárov a hasičov. Všetky modely prístrojov majú certifikát
ATEX: ΠEx II 1 G Ga Ex ia IIC T4
IECEx: Ga Ex ia IIC T4